Angličtina

Překlady z angličtiny do češtiny

Jednodušší varianta překladů. Zpracuji pro vás překlady obecných textů z anglického do českého jazyka s ohledem na gramatickou i stylistickou správnost.

Překlady z češtiny do angličtiny

Překlady z českého do anglického jazyka jsou o něco náročnější. Jedná se o aktivní překlady vyžadující velice dobrou znalost cílového jazyka. Překládám texty na webové stránky, články a jiné materiály.

Anglicky psané texty

Unikátně sepsané anglické texty na základě zadání. Služba vyžadující nejvíce kreativity, vlastní invence a jazykových znalostí. Na základě poptávky pro vás připravím texty na míru, jedná-li se o texty na weby, přihlížím k použití klíčových slov.

Texty na překlady můžete k nezávaznému nacenění zasílat emailem ve formátu .doc nebo .docx (soubory MS Word). Výsledná cena se vždy odvíjí od rozsahu překládaného nebo psaného textu a jeho tematické náročnosti.

   

Překlady z češtiny do angličtiny

Překlady z angličtiny do češtiny

Psaní anglických textů

Obecné texty 280 Kč / 1 NS* 250 Kč / 1 NS* 310 Kč / 1 NS*

 

 

*NS = normostrana (1800 znaků včetně mezer), minimální fakturovaná částka odpovídá jedné normostraně.