Copywriting

PR články a jednoduché texty

Texty na web

Texty s důrazem na čtivost

Korektury

Nenáročné texty, u kterých není hlavní důraz kladen na čtenáře, jako spíš na jejich funkci. PR články, jednoduché texty na microsites a podpůrné weby. Čtivé ale věcné texty popisující vaše služby či produkty. Poutavé texty odrážející stylem cílové čtenáře. Např. kvalitní články do magazínů. Komplexní korektury textů po gramatické i stylistické stránce s případnými drobnými úpravami a přepisy.
180 Kč / 1 NS* 210 Kč / 1 NS* 230 Kč / 1 NS* 130 Kč / 1 NS*

 

*NS = normostrana (1800 znaků včetně mezer), minimální fakturovaná částka odpovídá jedné normostraně.