CZ & EN Copywriting

 

PR články a jednoduché texty

Texty na web

Texty s důrazem na čtivost

Korektury

Nenáročné texty, u kterých není hlavní důraz kladen na čtenáře, jako spíš na jejich funkci.
PR články, jednoduché texty na microsites a podpůrné weby.
Čtivé ale věcné texty popisující vaše služby či produkty. Poutavé texty odrážející stylem cílové čtenáře. Např. kvalitní články do magazínů. Komplexní korektury textů po gramatické i stylistické stránce s případnými drobnými úpravami a přepisy.
190 Kč / 1 NS* 220 Kč / 1 NS* 240 Kč / 1 NS* 140 Kč / 1 NS*

 

*NS = normostrana (1800 znaků včetně mezer), minimální fakturovaná částka odpovídá jedné normostraně.

 

 

Překlady z angličtiny do češtiny

Jednodušší varianta překladů. Zpracuji pro vás překlady obecných textů z anglického do českého jazyka s ohledem na gramatickou i stylistickou správnost.

Překlady z češtiny do angličtiny

Překlady z českého do anglického jazyka jsou o něco náročnější. Jedná se o aktivní překlady vyžadující velice dobrou znalost cílového jazyka. Překládám texty na webové stránky, články a jiné materiály.

Anglicky psané texty

Unikátně sepsané anglické texty na základě zadání. Služba vyžadující nejvíce kreativity, vlastní invence a jazykových znalostí. Na základě poptávky pro vás připravím texty na míru, jedná-li se o texty na weby, přihlížím k použití klíčových slov.

Texty na překlady můžete k nezávaznému nacenění zasílat emailem ve formátu .doc nebo .docx (soubory MS Word). Výsledná cena se vždy odvíjí od rozsahu překládaného nebo psaného textu a jeho tematické náročnosti.

 

 

Překlady z češtiny do angličtiny

Překlady z angličtiny do češtiny

Psaní anglických textů

Obecné texty 280 Kč / 1 NS* 250 Kč / 1 NS* 310 Kč / 1 NS*

 

 

*NS = normostrana (1800 znaků včetně mezer), minimální fakturovaná částka odpovídá jedné normostraně.